(er zijn boeken van Jesaja, van Salomo, van Lucas enzovoort)
serieus, niet als een onderzoeksboek, maar eindelijk elk hoekje
in de heilige geschriften,
de basis voor mijn geloof en mijn gebeden.
Dit boek heeft het oude en het nieuwe testament,
ik word vaak geïnspireerd door het Woord van God in elk segment.
Gezaghebbend, in geloof bewaar ik de Bijbel,
onfeilbaar in de originelen die God inhaleerde, onfeilbaar.
ik verzeker je dat ik het beetje bij beetje lees,
lees de volledige hit voor mijn geloof en mijn gebeden
en laatste autoriteit, perfect geleid door de Heilige Geest.
ik geloof in de enige God, Hij is de Schepper van alles,
Hij staat ook bekend als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
geen gewone dingen
geopenbaard door God als EEN in zijn, in essentie en glorie.
God is de enige Almachtige,
Hij is de alomtegenwoordige,
Hij is onveranderlijk.
Hij is heilig in alle segmenten
Hij is liefde, medelevend, goed en barmhartig
Als we Hem als de beste kennen, kunnen we zien dat Zijn Hart zo mooi is
ik geloof in de goddelijkheid van Jezus Christus,
het uitgesproken beeld van de Vader is het grootst.
Hij werd geboren om een ​​gewone man te worden, oh Bliss
zodat Hij ons kon vertellen wie God werkelijk is
en voorzien in de middelen van redding voor de mensheid en alle gelukzaligheid
Het concept van Jezus Christus van de Heilige Geest
en van de Maagd Maria, zonder echtgenoot,
Jezus is echt God en volledig menselijk,
Jezus is echt Gods enige zoon zonder zonde,
Zijn geboorte vond alleen plaats via zijn moeder, nog steeds maagd.
Hij leefde een perfect, zondeloos leven, zijn leerstellingen zijn allemaal waar.
Jezus Christus stierf aan het kruis alleen voor mij en voor ons allemaal,
Zijn geboorte was voorspeld
in het boek Jesaja (een van de boeken in de Bijbel)
Hij is nu 2020 jaar oud….
© Sylvia Frances Chan
Alle rechten voorbehouden
Woensdag 15 januari
Sylvia Frances Chan
Onderwerp (en)van dit gedicht: god, liefde
Vorm: Bio
This is a translation of the poem
About Who Is Jesus Christ….
by
Sylvia Frances Chan

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *